Cestovní ruch se osvědčil

Pomalu se blíží konec školního roku a nově vzniklá třída cestovního ruchu na Základní škole Schulzovy sady prokázala, že její zřízení byl krok správným směrem. Přirozenou touhu dětí po poznání rozvíjely nejen běžné, ale především nové a nevšední učební předměty, jako prezentační seminář, psaní na klávesnici všemi deseti, geografie cestovního ruchu a především konverzace v anglickém jazyce.

Žáci byli vedeni k samostatnému vyhledávání informací, jejich zpracování a prezentaci, uvědomili si nezbytnost kvalitní jazykové výbavy pro každodenní život a především si zažili, že učení může být i zábavné. Hráli scénky, dramatizovali pohádky či příběhy z dějin a zúčastnili se zajímavých exkurzí. "Prožili" například advent na zámku, putovali po stopách dinosaurů, časem zpátky do pohádky i za stříbrným pražským grošem, učili se psát články do "novin", tvořit i hodnotit reklamní slogany. Pomyslnou třešničkou letošních aktivit bude týdenní exkurze do Anglie a červnová English Party.

Ale všechny tyto výčty by byly zbytečné, kdyby chybělo to nejcennější – spokojenost žáků samotných.

Mgr. D. Luňáková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady