Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Exkurze ke Dni Země

Výprava za zraněnými zvířaty

Dne 23. dubna se naše třída 7.B vydala do Jaroměře, aby si prohlédla záchrannou stanici. Po desetiminutové jízdě vlakem jsme vystoupili na hlavním nádraží. Cesta přes město byla velice dlouhá, a proto nám ji naši pedagogové zpestřili mnoha historickými zajímavostmi.

Exkurze ke Dni Země

Když jsme dorazili na místo, čekalo nás velmi příjemné přivítání v podobě psa Báry. Poté nás učitelé rozdělili na dvě skupiny – chlapce a dívky. Postupně jsme zhlédli mnoho pozoruhodných živočichů. Asi nejvíce nás zaujala liška polární, která unikla hroznému osudu kožešinové farmy. Dále také srnka Žofka, "mluvící" straka, výři velcí a popálený včelojed. Je smutné, že všechna jejich zranění se přihodila kvůli nedbalosti člověka.

Exkurze ke Dni Země

Rovněž se nám dostalo velmi důležitého ponaučení: "Pokud si bude kdokoliv pořizovat domácího mazlíčka, musí si to vždy předem pořádně rozmyslet." Příkladem tohoto neuváženého chování byla odložená želva. Všichni jsme pochopili podstatu a závažnost tohoto zařízení, a tak jsme rádi přispěli nějakým penízem, aby se stanice mohla dále rozvíjet. Výlet jsme zakončili sladkou zmrzlinou.

Anežka Klustová, 7.B

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady