Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Beseda školní družiny o JARO Jaroměř

Zařídili jsme dětem další zajímavou besedu o záchranné stanici pro zraněné a handicapované volně žijící živočichy JARO v Jaroměři.

Beseda školní družiny

Děti ze školní družiny přivítaly na besedě paní Mgr. Olgu Mařáčkovou. Dozvěděly se o nejčastějších příčinnách, proč se dostávají volně žijící živočichové do Záchranných stanic, jak můžeme zvířátkům pomoci, kdy jim máme pomáhat a jaký je základní smysl Záchranných stanic.

Beseda školní družiny

Práci záchranářů a ochránců přírody mohly děti obdivovat nejen na obrázcích, ale viděly i zvířátka živá - některá dočasně, jiná trvale poškozená.

Beseda školní družiny

Naprostá většina poraněných živočichů, kteří jsou přijati v Záchranných stanicích je poškozena v důsledku lidských aktivit, je proto morální povinností nás všech se o ně starat.

Alena Kukalová

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady