"Pasování" prvňáčků na čtenáře

"Ve jménu pohádek, příběhů, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky, učitele, rodiče a knižní skřítky Vás pasuji na čtenáře. Mějte napořád v úctě slovo, miluj a ochraňuj knížky a statečně a čestně jako rytíř se bij za všechno dobré, co je v nich psáno."

Touto přísahou přivítal počátkem února žáky 1. tříd král Abecedník I. V městské knihovně Slavoj spolu s knižními skřítky pasoval prvňáčky na čtenáře. Naši nejmenší školáci museli za přítomnosti rodičů prokázat, že jim písmenka nejsou cizí. Za odměnu obdrželi čtenářský průkaz do knihovny.

Pasování prvňáčků na čtenáře

"Pasování prvňáčků" je jen jedna z akcí naší knihovny, kterou chtějí její zaměstnanci v čele s Martou Staníkovou přivést děti a jejich rodiče ke čtení krásných knížek a připomenout, že čtení je základem naší vzdělanosti.

Jménem prvňáčků, jejich rodičů a učitelů děkuji pracovníkům knihovny za krásný den, kdy jsme se aspoň na chvíli mohli ocitnout v království pohádek.

Mgr. Diana Kotová


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady