Exkurze do Plzně

V úterý 18. května vyrazili vybraní žáci 7. až 9. ročníku se svými učiteli fyziky na exkurzi do Techmania science center v Plzni (www.techmania.cz ).

Exkurze do Plzně

Techmania je interaktivní expozice, která návštěvníkům umožňuje seznámení s různými fyzikálními jevy. Každý tak může jednoduchým experimentem poznávat zákonitosti mechaniky, optiky, akustiky, elektřiny a magnetismu. Protože se Techmania nachází v areálu firmy Škoda Holding a.s., nechybí expozice o historii výroby ve Škodě Plzeň.

Exkurze do Plzně

Naši žáci absolvovali dvě prohlídky s průvodcem na téma "Vlastnosti a šíření zvuku" a "V hlavní roli elektřina". Velkým zážitkem byla show, na které byl představen velký Van de Graaffův generátor vytvářející napětí o velikosti 200.000 Voltů. Některým z toho až vstávaly vlasy na hlavě! Bez zajímavosti nebyla ani doprovodná výstava Top secret zaměřená na bezpečnostní rizika a kriminalistiku.

Exkurze do Plzně

Exkurze do Plzně

Exkurze do Plzně

Doplňkovým programem exkurze byla návštěva soukromé sbírky letecké a vojenské techniky Air park ve Zruči u Plzně (www.airpark.wz.cz ). Tady si žáci mohli prohlédnout různá vysloužilá letadla a obrněnou techniku. Do některých exponátů si mohli sednout a vžít se do role pilota či řidiče.

Exkurze do Plzně

Exkurze do Plzně

Exkurze se vydařila. Žáci na ní našli poučení i zábavu, počasí nám přálo a navíc jsme dostali finanční příspěvek na dopravu od Hospodářské komory České republiky v rámci programu Volba povolání.

Mgr. Petr Pavelka


Více fotografií ve Fotogalerii .


Pro zajímavost:

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady