Nábor šachového kroužku

Jsme zájmový kroužek věnující se hře šachy. Tento kroužek vede Marek Čeřovský s pomocí svého otce Leoše Čeřovského. Kroužek zahájil svoji činnost v říjnu roku 2009 a je určen všem - od prvňáčků až po ty nejstarší. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část činnosti kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou vše naučené hned vyzkoušet. Děti se také naučily zacházet s šachovými hodinami.

Šachový kroužek

Šachový kroužek

Šachový kroužek

Během školního roku jsme se účastnili mládežnických turnajů v Jaroměři a Hořicích. Umístění našich žáků bylo velice uspokojivé a vypovídá o nadání našich svěřenců. Dva šachisté z našeho kroužku obsadili shodně druhá místa v turnaji 5. a 6. tříd v Jaroměři.

Šachový kroužek

Marek Čeřovský


Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady