Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Odměna za podzimní sběr kaštanů

Každý rok sbírají žáci ZŠ Schulzovy sady kaštany a žaludy pro lesní zvěř. Spolupracují s mysliveckými sdruženími a pomáhají zabezpečit potravu pro srnčí a jelení zvěř na dlouhé zimní období. Odměnou pro nejpilnější sběrače je pak jarní výlet za těmi, kterým jsou kaštany a žaludy určeny. Letos jeli 9. března do KRNAPu. Prošli se lesem, dozvěděli se mnoho zajímavostí o krkonošské přírodě. Největším zážitkem pro všechny bylo to, že na vlastní oči mohli vidět stáda jelenů a laní. Všem dětem se výlet moc líbil a určitě budou opět na podzim pilně sbírat.

Poděkování si zaslouží hlavní organizátorky této akce Mgr. Jitka Zorádová a Bc. Jana Fišerová a samozřejmě všichni pilní sběrači školy, kteří zcela přirozeně pomáhají přírodě a naplňují ekologické poslání školy.
Jen pro zajímavost: Víte, kolik kaštanů a žaludů žáci na podzim nasbírali? 4.972 kg.

Mgr. Alena Dušková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady