Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Předu, předu len

Městské muzeum připravilo pro žáky škol pěknou textilní dílnu. Úkolem dílny bylo seznámit návštěvníky s tím, jak se dříve zpracovával len. Postup, který děti znají už jen z pohádky o krtkovi a jeho kalhotkách, tak mohly vyzkoušet na nástrojích, které používali naši předkové.

Textilní dílna

Zájemci dostali otýpku lnu, kterou si nalámali a získaná vlákna dál vochlovali na vochli. Vyzkoušeli si šlapání na kolovrátku a také ruční předení nití. Nechybělo tkaní a také tisk na látku. Každý si mohl vytvořit originální ručně tištěný ubrousek.

Textilní dílna

Z dílny si děti odnášely nejen pěkný dárek pro maminku a vlastnoručně vydobytá lněná vlákna, ale hlavně novou zkušenost, která je jistě cennější, než číst o podobných činnostech v encyklopediích.

Poděkování patří všem pracovnicím muzea, které se dětem trpělivě věnovaly a také odpovídaly na jejich zvědavé otázky.

Mgr. Pavlína Špatenková


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady