Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Žáci 5.A v Praze

V letošním roce jsme v 5. třídách v hodinách vlastivědy věnovali mnoho času povídání o druhé světové válce, o odboji proti nacistům a nevyhnuli jsme se ani velmi smutnému tématu holocaustu. Pozvání na besedy přijali bývalý kronikář města pan P. Janoušek, pan J. Zeifart a také paní E. Nosková. Tyto besedy byly žáky velmi kladně přijaty a vždy zahrnovali přednášející spoustou otázek. V hodinách čtení jsme četli o osudech malé Hany Bradyové a o takřka detektivním pátrání po jejím osudu. Příběh rodiny Bradyovy na děti hodně zapůsobil. Následovalo zhlédnutí dokumentu Síla lidskosti a filmu Všichni moji blízcí. Oba snímky zapůsobily na žáky velmi silně, dojal je příběh Davida Silbersteina a jeho kamarádky Zoši. Největším hrdinou se pak pro všechny stal pan Nicholas Winton, který dokázal zachránit 669 židovských dětí, jejichž život byl v Protektorátu ohrožen. V den Wintonových narozenin děti při slohu psaly siru Nicholasovi krásné dopisy k narozeninám, ve kterých se vyznávaly z obdivu, který k jeho osobě cítí. Vyvrcholením naší celoroční práce se stal zájezd do Prahy, na interaktivní pořad Hanin kufřík, který připravili pracovníci židovského muzea.

Žáci 5.A v Praze

V prostorách židovského muzea nás přivítala sympatická lektorka Zuzana Tlášková, která s dětmi besedovala nejen o druhé světové válce, ale také o historii židovského obyvatelstva na našem území a o důvodech, proč se často stávali Židé oběťmi různých pogromů. Největší prostor byl věnován právě osudům židovského obyvatelstva za 2. světové války. Děti překvapily znalostí poměrů i přehledem o celkové situaci na území Protektorátu a samozřejmě znalostí knihy Hanin kufřík.

Žáci 5.A v Praze

V další části programu se děti ve skupinách samy zapojily do bádání po osudech několika židovských dětí. Každá skupina měla probádat složku osudu jednoho konkrétního dítěte, zodpovědět otázky v pracovním sešitě a seznámit se svými poznatky ostatní spolužáky. Tato práce děti velmi bavila a paní lektorka hodnotila jejich práci velmi pozitivně.

Následovala beseda s paní Doris Grozdanovičovou, která byla v Terezíně vězněna od 15 do devatenácti let. Vyprávění o osudech její rodiny a přátel, a také odpovědi na četné otázky děti plně zaujaly. Paní Doris navázala s dětmi pěkný kontakt a děti ji odměnily velkým potleskem. Překvapily také žádostí o autogram, takže se závěr besedy změnil ve velkou autogramiádu. Paní Doris byla prostě úžasná a nikdo by nehádal, že její věk již překročil osmdesátku.

Žáci 5.A v Praze

V závěru interaktivního programu jsme navštívili Pinkasovu synagogu, která má na svých zdech ručně napsána jména všech 77 297 českých židovských obětí holocaustu. Na stěnách jsme našli město Dvůr Králové n. L. a také jméno Hany Bradyové. Prošli jsme také židovským hřbitovem. Nejvíce nás zaujal náhrobek rabína Löwa, údajného stvořitele Golema. Děti napsaly svá tajná přání nebo položily kamínek a doufaly, že se vyplní jejich tajná přání. Poslední zastávkou byla Staronová synagoga, jedna z nejstarších synagog v Evropě, kde si děti prohlédly interiér, a zároveň se dozvěděly něco o náboženských zvycích Židů.

S programem, který nám připravilo židovské muzeum, jsme byli velmi spokojeni. Zbytek výletu jsme věnovali nákupu suvenýrů, konzumování zmrzliny a dalších laskomin a pobytu na dětském hřišti.

Žáci 5.A v Praze

Před odjezdem jsme na hlavním nádraží vyhledali sochu Nicholase Wintona, která byla před necelým rokem odhalena na prvním nástupišti, v místech, kde se loučily navždy židovské děti se svými rodiči před odjezdem do Británie.

Výlet se opravdu skvěle vydařil, a my jsme odjížděli z Prahy obohaceni o mnoho nových zážitků.

Mgr. Pavlína Špatenková


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady