Ptáci Krkonoš

26. ledna do naší školy zavítal pracovník KRNAPu Ing. Bílek. Pro žáky 7. ročníků, kteří se letos v hodinách přírodopisu učí mimo jiné o ptácích, měl připravenou přednášku o zástupcích těchto živočichů.

Ptáci Krkonoš

Kromě toho, že představil ptáky žijící v Krkonoších, zaměřil svou pozornost i k naší královédvorské oblasti. Ve své prezentaci představil řadu známých i méně známých druhů. Žáky seznámil s ptačím životem, tělesnými znaky a se zajímavostmi při lovu potravy. Děti zároveň využívaly již osvojené učivo a Ing. Bílek při rozhovorech ocenil jejich znalosti.

Ptáci Krkonoš

Ptáci Krkonoš

Na závěr děti soutěžily ve skupinkách, kde podle obrázků měly určit druh ptáka, připravit si o něm informace, podle kterých ho ostatní měli rozpoznat a získat body. Všichni se snažili a každý z žáků si určitě odnesl nové znalosti.

Ptáci Krkonoš

V únoru se na Ing. Bílka můžeme těšit znovu – žáky 8. ročníků čeká povídání o savcích.

Mgr. Marcela Budinská


Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady