Prvňáčci přes noc v knihovně

Na pátek 1.4. se děti z 1.A ZŠ Schulzovy sady nesmírně těšily. Důvod? Spaní v knihovně při příležitosti "Noci s Andersenem". Tentokrát se měly děti setkat s Václavem Cafourkem a jeho pohádkovými postavami – Rumcajsem a Mankou. Že o lese Řáholci psal Václav Čtvrtek? Přesně tak – děti se dozvěděly nejen spisovatelovo původní jméno, ale také mnoho dalších zajímavostí. Nechyběly hry ani soutěže, atmosféru podpořila i výborná cafourkovská večeře připravená rodiči. Největší dík patří paní ředitelce Knihovny Slavoj M. Staníkové, D. Bezrové (Rumcajs) a V. Švejdové (Manka). Připravily naší třídě zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat (do příští Noci s Andersenem).

Mgr. Kateřina Novotná

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady