Pasování prvňáčků na čtenáře
Mgr. Pavlína Špatenková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady