Aplikovaná fyzika v 8. ročníku

V tomto školním roce naše škola nabídla nově pro žáky 8. ročníku volitelný předmět Aplikovaná fyzika. Předmět je určen pro žáky se zájmem o techniku. Náplní předmětu je technické kreslení, konstrukční práce se stavebnicí Merkur, modelářství - stavba rádiem řízeného modelu poháněného elektromotorem, elektronika. U všech témat je zdůrazňována fyzikální podstata věcí, takže žáci mohou využít své poznatky z hodin fyziky nebo naopak získat nové, které teprve uplatní.

Aplikovaná fyzika v 8. ročníku

Aplikovaná fyzika v 8. ročníku

Materiální vybavení – stavebnice Merkur, RC soupravy a stavebnice modelů, bylo pořízeno z prostředků získaných v rámci projektu EU peníze školám.

Aplikovaná fyzika v 8. ročníku

Aplikovaná fyzika v 8. ročníku

Na fotografiích jsou chlapci při skupinové práci, během které měli za úkol správně sestavit a vyzkoušet funkci letové části RC vybavení a pohonu modelu.

Mgr. Petr Pavelka

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady