Den lesů v areálu Hájemství

Dne 17. května proběhla v areálu Hájemství spravovaném Lesní správou Dvůr Králové oslava Dne lesů. Tuto akci navštívili žáci dvorských základních škol Schulzovy sady a Podharť, ale také děti mateřské školy Slunečná, Juta a Roháčova. Z obcí Vítězná, Nemojov a Mostek žáci ZŠ a MŠ. Nechyběly ani děti z Dětské ozdravovny Království, které doprovázeli dva studenti střední lesnické školy z Hranic na Moravě, kteří zde prožívající týdenní provozní praxi. Celkem dorazilo na tuto akci 580 dětí objednanými autobusy.

Den lesů

Den lesů

Pro účastníky byla připravena v areálu Hájemsví mnohá zastavení. Lesní techniku předvedli zaměstnanci Lesů města Dvůr Králové, lesnické školství přiblížili žáci České lesnické akademie Trutnov, pracovníci KRNAPu oživili model Krkonoš. Skotačení na lesním hřišti doplnili odbornostmi pracovníci ze ZOO Dvůr Králové. Dům dětí a mládeže Jednička oživili dřevěný altán tvořivými dílnami. Dětská šermířská skupina Legenda Aurea pod vedením Zdeňka Másla přiblížila dobu, kdy se nosila těžká zbroj a právo se prosazovalo mečem. Kromě obtěžkání rytířské výbavy bylo možno vyzkoušet střelbu z luku nebo kuše. Do této doby patřila i jízda na koni, tuto dovednost umožnil na ponících Martin Antonín se členkami jezdeckého oddílu Nový svět. Posilnit se dalo u ohniště, kde se opékalo. Jak zacházet s odpadky poradila Eva Šírková z odboru životního prostředí MěÚ Dvůr Králové. Radim Myslivec pomohl stlouci ptačí budku a lanová dráha provedla přilehlým lesíkem. Kdo se nespokojil s lesíkem, vyrazil na stezku lesního moudra vedenou okolním lesem.

Den lesů

Den lesů

Na této stezce účastníci získali povědomí o turistických značkách, mineralogie probudila zájem sbírat po cestě kamení. Rybaření a myslivost přiblížil Řád svatého Huberta. Členové klubu NATURA povídali o lesních patrech, sokolníci poutavě vyprávěli o tomto starém způsobu lovu a předvedli své dravce. Na závěr ZŠ Schulzovy sady v objektu dílen Hájemství uspořádala výstavu výtvarných děl na téma: "Co se děje v lese?" Děti měly možnost si vybrat výtvarné dílo, které se jim nejvíc líbilo. Tímto hlasováním se rozhodlo o vítězi v jednotlivých kategoriích. Odměnu nakonec získali všichni účastníci losováním z klobouku v tajemné místnosti, kde byla různá lesní strašidla.

Den lesů

Den lesů

Poděkování patří všem, kteří jakoukoli měrou podpořili uspořádání této akce. Věříme, že byli všichni spokojeni a těšíme se na další setkání v tomto areálu.

Václav Lokvenc - lesní pedagog

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady