Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Fyzika jinak

Během listopadu většina žáků 2. stupně zavítala na výstavu Hrátky se zvukem s podtitulem Hejblata hudební a věci kolem aneb uši a ten zbytek. Konání interaktivní výstavy v našem městě jsme využili k zpestření a doplnění hodin fyziky.

Fyzika jinak

Fyzika jinak

Výstava byla zaměřena na zvuk z různých pohledů, od jeho fyzikální podstaty po hudební nástroje. Žáci měli možnost plněním úkolů a na mnoha experimentech poznávat vlastnosti zvuku. Výsledky svého experimentování zaznamenávali do připravených pracovních listů. Nejoblíbenějšími se staly pokusy, při kterých vznikal co nejsilnější zvuk, například s bubny nebo trubkou. Přestože na prohlídku výstavy měla každá třída necelou vyučovací hodinu, žáci si ji patřičně užili.

Mgr. Petr Pavelka


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady