Po čem šlapeme - 9.F

Dne 29. 2. 2012 jsme se zúčastnili akce v DDM Jednička s p. učitelkou Budinskou a p. učitelem Čapkem. V Jedničce nás přivítal pan Jiřička, který si pro nás připravil prezentaci, kterou nazval "Po čem šlapeme". Dozvěděli jsme se nové informace o horninách a nerostech našeho kraje. Většina zajímavostí se týkala Královédvorska. Povídal nám o Zvičině, o těžbě pískovce v Kocbeři, o nálezech granátů v našem okolí atd. Prezentace trvala asi hodinu.

Potom nám pan Jiřička ukazoval horniny a nerosty, které se v okolí nacházejí. Byl to pro nás příjemný "výlet". I když by se mohlo zdát, že prezentace tohoto typu bude nuda, opak byl pravdou. Bylo to pro nás poučné.

Chtěli bychom poděkovat panu učiteli, že pro nás tuto akci zorganizoval a doufáme, že na nás bude tak hodný i nadále. Velké poděkování patří samozřejmě panu Jiřičkovi, který pro nás celý program připravil.

za třídu 9.F Barbora Ficbauerová a Andrea Kozáková

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady