Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Výročí 100 let školy

ZŠ Schulzovy sady oslavila v sobotu 19. května sto let od svého založení. Od rána do odpoledne přicházeli bývalí žáci školy, aby si zavzpomínali na školní léta prožitá právě v lavicích největší školy ve městě.

Návštěvníci se mohli zapsat do připravených archů se jmény absolventů, prohlédnout si nové i historické pomůcky a učebnice, vyzkoušet si dějepisné, zeměpisné i přírodovědné kvízy, vidět moderní vybavení v učebnách.

Bývalé žáky nadchly možnosti, které skýtají interaktivní tabule, hlasovací zařízení i počítačové učebny. S podobným zájmem se však setkaly i historické pomůcky, které provázely dříve narozené žáky při výuce. V učebně výtvarné výchovy si mohli zájemci vytvořit suvenýr, v učebně chemie malovali neviditelným inkoustem, v tělocvičně si mohli vyzkoušet hod na koš, nebo si prohlédnout výstavu trofejí ze sportovních soutěží.

S ohlasem se setkala i síň tradic, kam mohl každý vstoupit pouze na vlastní nebezpečí. Pod heslem i tohle jsme zažili, si návštěvníci připomněli čtyřicetiletou éru socialismu. Výtisky Rudého práva, obrazy znázorňující únorovou revoluci a schéma třídního boje, knihy Timur a jeho parta, Odvážná školačka i Čuk a Gek, pionýrka v kroji. Figurína v plynové masce a v pláštěnce s igelitovými sáčky na rukou i nohou vyloudila na nejedné tváři úsměv a vzpomínku na branná cvičení.

Panely s fotografiemi a zajímavými dokumenty byly neustále v obležení. Každý chtěl objevit sebe nebo své blízké či známé. Největší radost ovšem přinášela náhodná i dohodnutá osobní setkání, k nimž během celého dne docházelo.

Pro účastníky byl připraven Almanach ke stoletému výročí školy, trička s emblémem školy a také drobné suvenýry v podobě turistické známky, pohledů, záložek či magnetů. V malé tělocvičně byl připraven bufet, kde se mohli zájemci občerstvit, posedět si a sdělit si své zážitky. Své dojmy mnozí zapsali také do pamětní knihy, která bude tuto pěknou akci připomínat.

V odpoledních hodinách byla v Hankově domě připravena slavnostní konference ke stoletému výročí školy. Zde promluvili současní i bývalí pedagogové školy a také její absolventi. Celá akce byla zakončena koncertem pěveckého sboru Boni Pueri.

Mgr. Pavlína Špatenková


Fotografie z příprav najdete na Fotogalerii .


Fotografie z oslav 100 let školy najdete na Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady