Vánoční hodina tělesné výchovy ve 3.A a 3.B

Na poslední prosincovou hodinu tělocviku se naši třeťáci hodně těšili. Paní učitelka Novotná přišla s nápadem sehrát turnaj ve vybíjené a dále připravit program, ve kterém by jednotliví žáci představili sporty a pohybové aktivity, kterými se zabývají ve volném čase.

Vánoční hodina tělesné výchovy

Každá třída postavila dvě družstva a ta potom sehrála turnaj systémem každý s každým. Turnaje se zúčastnila družstva – Černí draci a Sparta ze 3. A a My všichni a Vikingové ze 3. B. Zápasy byly napínavé, děti si vzájemně fandily. Turnaj nakonec vyhrálo družstvo my všichni před Vikingy, Černými draky a Spartou.

Po vyhlášení pokračovala druhá část programu, ve které se představily se svými skladbičkami mažoretky, jejich čarování s hůlkami se líbilo všem. Následovali florbalisté, ti předvedli, že už to s florbalkami umí. Zahanbit se nedali ani fotbalisté, házenkáři, tenisté. Líbilo se gymnastické cvičení na kruzích i na žíněnkách. Děti si nacvičily speciálně pro vánoční hodinu street dance a čardáš, viděli jsme i ukázku ze sletové skladby.

Vánoční hodina tělocviku ukázala, co všechno již třeťáci umí, že si dokážou sami připravit program, při kterém se pobaví. Vánoční cvičení se všem líbilo. A co nám přinesou následující měsíce? Především bruslení a plavání v hodinách tělocviku a dále také plnění odznaku zdatnosti olympijských vítězů.

P. Špatenková a K. Novotná, učitelky třetích tříd


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady