Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Aplikovaná fyzika v 8. ročníku ukončena

Aplikovaná fyzika

19. června jsme ukončili činnost ve volitelném předmětu Aplikovaná fyzika. Podařilo se nám postavit rádiem řízené modely letadel, které jsme úspěšně vyzkoušeli ve vzduchu. Chlapci si vyzkoušeli jejich ovládání ve dvojím řízení prostřednictvím kabelu učitel – žák. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

Aplikovaná fyzika

Aplikovaná fyzika

Tímto byla ukončena výuka předmětu Aplikovaná fyzika, protože časová dotace pro tento předmět bude v novém učebním plánu věnována druhému cizímu jazyku, který má škola za povinnost zavést. Jelikož nám technická výchova není lhostejná, nabídneme od příštího školního roku chlapcům i dívkám 6. až 9. ročníku nový zájmový kroužek – Letecký modelář. Podrobné informace k tomuto kroužku budou k dispozici v září. Kromě toho budou mít žáci 6. ročníku klasické "dílny". Někteří žáci v 8. ročníku pak budou poznávat technické záležitosti v rámci hodin fyzikálních laboratorních prací.

Mgr. Petr Pavelka


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady