6.B na Den Země

V úterý 30. dubna se třída 6.B naší základní školy zúčastnila velmi hezké akce. Navštívila školní les, kde pod odborným dozorem Ing. Petra Tepery sázela stromky na vykácené pasece.

6.B na Den Země

Dětem se dostalo nejen odborného výkladu, ale i praktické ukázky. Víte například, že semena určená k dalšímu množení stromů, musí pocházet pouze z určitých míst a sbírat je mohou pouze specializované firmy s horolezeckým vybavením v lednu a únoru? 28 žáků se rozdělilo do skupin, obdrželo tzv. sazeče a vykolíkovalo řady.

6.B na Den Země

Během dvou hodin dokázali žáci vysadit 480 smrčků, za což jim patří velký obdiv a zajisté i hřejivý pocit, že udělali něco užitečného pro naši přírodu.

Mgr. Lada Marksová


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady