Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Chování člověka v mimořádných situacích

V průběhu posledních týdnů a dnů proběhlo v některých třídách naší školy několik akcí, které měly za cíl podpořit schopnost žáků zachovat se správně v mimořádných situacích.

V závěru dubna se ve třídách 7. C a 7. D uskutečnil ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem z trutnovského odboru výchovný program Hasík, kdy Ing. Paťavová společně se svým kolegou dětem nejen teoreticky, ale především prakticky předvedla ve dvou blocích, jakým způsobem se mají zachovat, pokud se stanou účastníky či svědky nějaké kritické situace. Žáci se naučili správným způsobem přivolat pomoc, bezpečnému chování, postupu nejen při ochraně před požárem, ale i pokud k požáru dojde. Seznámili se i se spektrem činností, které musí hasiči provádět. Program se v obou třídách vydařil a přinesl pozitivní ohlasy dětí. Proto byla s p. kapitánkou ing. Paťavovou dohodnuta spolupráce i pro příští rok. Velice děkujeme.

Hasík

V úterý 27. 5. následovaly besedy s p. Hornychem, opět z Hasičského záchranného sboru, tentokrát pro 8. a 9. třídy na téma Integrovaný záchranný systém, kde si žáci rozšířili přehled o další složky IZS a dozvěděli se o jejich vzájemné koordinaci. I tyto besedy splnily naše očekávání a zaslouží poděkování.

Integrovaný záchranný systém

Ve čtvrtek 29.5. navštívily třídy 8. C, 9. C a 9. E dvě pracovnice Integračního centra pro cizince v Hradci Králové, které doprovázel host s Afriky. Společně vytvořili pro žáky prostředí imaginární Albatrosové země, v které se museli při konkrétních situacích nějak zachovat. Jednotlivé reakce pak byly následně rozebírány tak, aby si děti uvědomily nejen existenci rozmanitých kultur, ale zároveň i nutnost vnímání této různosti a učily se toleranci. Žáci ocenili především jinou formu předkládaných problémů.

host s Afriky

Mgr. Věra Hrušková


Více fotografií Hasíku ve Fotogalerii .

Více fotografií Integrovaného záchranného systému ve Fotogalerii .

Více fotografií Interkulturního vnímání ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady