Den lesů na Hájemství

Dne 16. 5. 2014 se již tradičně konala na Hájemství oslava Dne lesů.

Den lesů na Hájemství

Pro necelých 650 návštěvníků z mateřských a základních škol ze Dvora Králové nad Labem, Kocbeře, Nemojova, Vítězné a letos i Hradce Králové zde organizátoři připravili pestrý program s lesní tematikou.

Den lesů na Hájemství

Po slavnostním zahájení za zvuků fanfár v podání studentů Střední lesnické školy v Trutnově se skupiny dětí postupně vydávaly na stezku, na které je čekalo celkem pět zastavení. První bylo "U medvěda," který si pro každého účastníka přichystal střelbu šiškou na cíl. Druhá zastávka "U rybářů" následovala u lesního rybníčka, kde na žáky kromě přednášky o rybách žijících v našich vodách čekala i hra na rybáře.

Den lesů na Hájemství

Povzbuzeni loveckými úspěchy pokračovali všichni přímo k myslivosti. "U myslivců" si vyzkoušeli střelbu na terč, poznávali lesní živočichy podle trofejí, pobytových znamení a stop. Na dalším stanovišti se museli žáci vydat hlouběji do lesa a najít ztracené lesní živočichy, které pak rozdělili do příslušných lesních pater. Na závěr nesměla chybět trocha botaniky – poznávání listnatých a jehličnatých dřevin.

Den lesů na Hájemství

Odměnou za úspěšné zvládnutí stezky byly další soutěže a atraktivní stanoviště v areálu – ukázky lesní techniky, využití koně při lesní práci, střelba z luku, vaření čaje z přírodnin, mineralogie, zajímavosti o ochraně životního prostředí, včelařství, myslivosti, třídění odpadu, výstava dětských prací výtvarné soutěže na téma "Les", jízda na ponících, nebo možnost opékání buřtů.

Den lesů na Hájemství

Děkujeme všem, bez kterých by se tato skvělá akce neuskutečnila. Především našemu lesnímu pedagogovi p. Václavovi Lokvencovi, Lesům ČR, Městským lesům, obci Vítězná, KRNAPu, odboru Životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem, DDM Jednička, Městskému útulku, a také našim žákům ZŠ Schulzovy sady, kteří nás celou akcii provázeli.

Mgr. Diana Kotová, PaedDr. Zuzana Mertlíková


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady