Exkurze do historie

Těžký život pravěkých lidí okusili žáci z 6. tříd. Navštívili totiž Archeopark ve Všestarech. Průvodci jim mimo jiné ukázali, jak se tkaly látky, drtilo a později i mlelo obilí, brousil kámen.

Exkurze do historie

Exkurze do historie

Děti si vše se zájmem vyzkoušely. Nejvíce je zaujal hod oštěpem na cíl, naštěstí nepohyblivý. Sedmá třída poznávala krásy gotické Kutné Hory. Nejzajímavější byla návštěva muzea na Hrádku s expozicí středověkého stříbrného dolu. Děti si oblékly perkytle, helmy a se svítílnami si prošly zpřístupněnou část dolu. Poté si prošly Chrám sv. Barbory a prohlédly gotickou kašnu a Kamenný dům. Exkurzi jsme završili návštěvou mincovny ve Vlašském dvoře, kde nám pregéř ukázal, jak se ve středověku razily pražské groše.

Mgr. Petra Katerincová

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady