Exkurze 5.B do Nové Paky

21. října jela naše třída 5.B na exkurzi do Nové Paky. Protože jsme teprve nedávno probírali v přírodovědě kapitolu Horniny a nerosty, zamířili jsme do muzea Klenotnice.

Exkurze 5.B do Nové Paky

V muzeu nás uvítala příjemná paní a spolu s ní jsme si prohlédli obrovské araukarity (zkamenělá dřeva), a další překrásné fosilie. V prvním patře byly drahé kameny. Zdobily to tam překrásné acháty, senzační ametysty a záhnědy. V posledním patře byla galerie přes sto let starých obrazů, které kreslili lidé, kteří věřili v různé duchy zesnulých. Byli to spiritisté. V muzeu se nám moc líbilo.

Exkurze 5.B do Nové Paky

Po prohlídce muzea jsme šli do Suchardova domu, kde jsme se dozvěděli o historii Nové Paky. Byla tu výstava řemesel, například tiskařství, tkaní a ševcovství. Mohli jsme spatřit tehdejší pračku, formy na perník, hrnec, ve kterém se dělala povidla a mnoho dalšího.

Pak následoval přesun na místní hřiště, kde jsme strávili asi hodinu.

Exkurze 5.B do Nové Paky

Každý z nás vezl domů nějaký suvenýr. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o kamenech.

Výlet se úžasně vydařil a odnesli jsme si z něj mnoho užitečných poznatků pro další ročníky.

M. Pochylá a T. Rejlová, 5.B


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady