Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Výlet 5.A a 5.B do IQ landie

Když se třídy 5. A a B dozvěděly, že pojedou do IQ landie, byly nadšené.

V krásném jarním dnu jsme se sešli na vlakovém nádraží. Cesta ubíhala rychle, a tak jsme se ani nevzpamatovali, a už vlak zastavil na nádraží. V Liberci jsme šli asi 9 minut pěšky, a boom! Před námi stála obrovská skleněná budova.

Výlet 5.A a 5.B do IQ landie

Už před IQ landií bylo auto, které jste měli zvednout pomocí dlouhého železného ramene. Poté jsme šli dovnitř a hned jsme běželi k fontáně, která měla různé barvy.

Výlet 5.A a 5.B do IQ landie

Od 11 hodin jsme měli Science show s chemickými pokusy. Bylo to super. Tolik pokusů! No, prostě nádhera. Při té příležitosti jsme viděli např. kolik energie má v sobě kousek obyčejného bonbónu, nebo jak rozbít nafukovací balónek na střepy.

Výlet 5.A a 5.B do IQ landie

Ve všech patrech bylo několik oddělení. Jedno patro bylo věnováno pravěku, jiné lidskému tělu nebo vesmíru. Navštívili jsme místnost Živly, kde jsme si vyzkoušeli simulátor větru, zemětřesení, příboj vln atd. Neméně zábavné byly vodní hrátky a vyrábění bublin. Mohli jsme si vyzkoušet zajímavé pokusy, ale také hry, které vám měřily sílu, chytrost a také zručnost. V podzemní byly vystaveny exponáty z dřívější doby.

Výlet 5.A a 5.B do IQ landie

Nejvíc se nám líbil robot Thesiapan, který uměl plakat, smát se, počítat příklady.

Po skončení programu v IQ landii jsme se vydali na nádraží. Vlak nás odvezl zpátky do Dvora Králové. Výlet se mi moc líbil. Určitě se tam chceme ještě někdy podívat.

T. Rejlová, L. Malichová, J. Janeček, D. Spatzierová, A. Jechová, F. Vlček, M. Voves a B. Hysková z 5.B


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady