Hodina přírodopisu v 6.D

Žaneta Horáčková ze 6.D dostala k Vánocům ježka bělobřichého. Dohodli jsme se, že nám svého mazlíčka Vítka přijde ukázat.

Hodina přírodopisu v 6.D

Žaneta si připravila velice pěkné vyprávění o tom, jak se o ježka stará, čím ho krmí, jak ho koupe. V závěru hodiny dostali ostatní spolužáci ve třídě otázky, na které písemně odpovídali. Za správné řešení získali sladké odměny, které si pro ně Žaneta nachystala.

Hodina přírodopisu v 6.D

Odpoledne jsme ještě ježka vykoupali a ačkoliv většina ježků tuto aktivitu nesnáší, tomuto ježkovi se to líbilo. Žanetě děkujeme za pěknou přípravu na hodinu přírodopisu.

6.D a Mgr. Marcela Budinská

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady