Náročnost láká

Značný zájem o zařazení do třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů projevili na jaře žáci pátého ročníku. Do hodnocení uchazečů z pěti škol se započítával výsledek SCIO testů z matematiky a obecných studijních předpokladů a prospěch v pololetí. Podle žebříčku sestaveného dle získaných bodů bylo ze 43 přihlášených do 6. třídy zařazeno 30 nejúspěšnějších žáků. Od 1. září třídu vede Mgr. Miroslav Přichystal.

Mgr. Ivan Jugl

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady