Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Němčináři opět v Německu

V pátek 17. října 2014 jsme se zúčastnili exkurze do Německa. Jako první jsme navštívili dinopark a přírodní bludiště v Kleinwelce. V dinoparku jsme zhlédli mnoho zajímavých exponátů dinosaurů ve skutečné velikosti, projeli se na obřích skluzavkách a dozvěděli se spoustu nových informací. Při odchodu si téměř každý koupil jako suvenýr pro rodiče pravou budyšínskou hořčici. Poté jsme přešli do bludiště, ze kterého jsme se nemohli vymotat. Kdo konečně došel do cíle, mohl se projet nad celým bludištěm lanovkou. Odvážlivci mohli z areálu vyjet dlouhou klouzačkou.

Němčináři opět v Německu

Po prohlídce Kleinwelky nás autobus převezl do německého městečka Bautzen (Budyšín). Nahlédli jsme do kostela sv. Petra, který je momentálně v rekonstrukci, a prošli se historickým městem. Pokusili jsme se konverzovat nejen s prodavačkami, ale i s kolemjdoucími lidmi.

Za odměnu jsme se na zpáteční cestě stavili ještě v libereckém McDonaldu. S plným břichem jsme odcestovali zpět do Dvora Králové n. L.

Chtěli bychom tímto poděkovat paním učitelkám za krásně prožitý den.

žákyně 9.A


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady