Stmelovací pobyt 6.A na Pecce

Dne 24.9.2014 se nový kolektiv žáků 6.A spolu s třídní učitelkou vydal na stmelovací pobyt na Pecku. Jela s námi také paní učitelka Jitka Baudischová.

Ráno jsme se sešli před školou. V 8 hodin pro nás svým malým autobusem přijela paní Šormová. Naložili jsme všechny věci a vyjeli. Po příjezdu do kempu Pecka nás ubytovali do čtyřlůžkových chatiček. Jakmile se šesťáci zabydleli, rozdělili se pomocí vylosovaných lístečků do čtyř družstev. Od té doby se všechna družstva snažila získat co nejvíce indicií, které by je dovedly k pokladu. Některé nápovědy mohli lovci pokladů získat hned v kempu, jiné na nedalekém hradě Pecka. Protože nám přálo krásné slunné počasí, opekli jsme si párky na ohni. Všichni se zúčastnili míčových her a hlavně skákání na obrovské trampolíně. Po večeři jsme se všichni vydali na stezku odvahy. Zjistilo se, že někteří té odvahy tolik nemají, proto museli jít ve skupince. Odvážlivci měli možnost získat nápovědy pro cestu za pokladem. Po návratu z nočního lesa jsme se všichni zachumlali do spacáků a spali až do rána.

Stmelovací pobyt 6.A na Pecce

Čtvrteční ráno bylo sice chladnější, ale to jsme překonali ranními sportovními aktivitami. Po snídani za námi přijela paní psycholožka Monika Voleská, která měla pro šesťáky připravené různé aktivity. Společně si vytvořili třídní vlajku. Mezitím paní učitelky schovaly v přilehlém lesíku poklad. Po obědě se všechna družstva vypravila za pokladem. Na základě získaných nápověd si každé družstvo našlo ten svůj. Všichni šesťáci tam měli sladkost s hračkou, bonbony a krásnou pamětní medaili připomínající pobyt na Pecce.

Stmelovací pobyt 6.A na Pecce

Stmelovací pobyt 6.A na Pecce

Po návratu zpět do kempu jsme si zabalili všechny věci, naložili je do přistaveného autobusu a odjeli zpět ke škole. Zde už na většinu dětí čekali rodiče.

Celý pobyt se vydařil, všem se líbil, k čemuž nám dopomohlo i krásné počasí.

Mgr. Pavlína Fléglová, třídní učitelka


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady