Opravená střecha na budově B

Na budově B naší školy byla o letních prázdninách odkončena oprava střechy. Díky jednomu dvorskému nadšenci, který si postavil hexacopteru, ji můžete vidět z ptačího pohledu. Děkujeme.

Nová střecha budovy B

Nová střecha budovy B

Autor fotografií: Ladislav Válek

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady