Týden s cizinci

Od 15. do 22. května proběhl na naší škole týden Edison, což je projekt snažící se o podporu multikulturního vzdělávání mladých lidí. Po celou dobu jeho trvání jsme měli možnost potkávat se a mluvit se studenty z Indie, Íránu, Taiwanu, Hongkongu a Číny. Všichni si pro nás v angličtině připravili zajímavé přednášky o svých zemích. Ze začátku jsme byli trošku nervózní a stydliví, ale postupem času jsme se otrkali a nebojácně jsme se snažili komunikovat.

Projekt Edison

Zapojeni byli žáci pátých až devátých ročníků. Studentům jsme se věnovali i odpoledne a dokonce i o víkendu. Prošli jsme se společně po městě, vystoupali na věž kostela, zahráli si bowling, navštívili zoologickou zahradu a podnikli pěší výlet do Kuksu. Většina nás žáků se shodla na tom, že tento projekt je velmi zajímavý a přínosný. Měli jsme možnost dozvědět se přímo od „domorodců“ spoustu nových informací o zemích, které možná nikdy sami nenavštívíme, porovnat různé přízvuky, navázat nová přátelství. Byla to skvělá příležitost, jak využít naše jazykové schopnosti. Někteří z nás jsou se studenty stále v kontaktu a vězte, že o našem městě, škole i o nás mluví vážně pěkně.

žáci 9. B


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady