Den moderní chemie s VŠCHT

Den moderní chemie s VŠCHT

V úterý 17. 5. 2016 proběhl na naší škole ve spolupráci s VŠCHT Praha Den moderní chemie pro žáky 8. a 9. tříd vedený Ing. Janou Zapletalovou a Ing. Tomášem Sommerem. Cílem bylo přiblížit dětem zábavnou formou chemii jako přírodní vědu v běžném praktickém životě a zatraktivnit tak tento vyučovací předmět.

Den moderní chemie s VŠCHT

Den moderní chemie s VŠCHT

Den moderní chemie s VŠCHT

Díky demonstračním pokusům, do kterých se mohli zapojit i dobrovolníci, se žáci dozvěděli, co je chemický semafor, k čemu se používá kapalný dusík, proč je důležitý oxid uhličitý, co je a jak funguje střelný prach a proč jsou ohňostroje barevné. Vyvrcholením celé hodinové chemické show byla laboratorní příprava opravdové smetanové zmrzliny s příchutí, kterou si žáci mohli sami vybrat a konečný produkt i ochutnat. Akce se setkala s velkým ohlasem a věříme, že žáky zaujala a ukázala jim chemii v jiném světle, než je běžná školní výuka.

Mgr. Jiří Čapek

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady