Já už to umím, znám ...

V letošním školním roce, tak jako už tradičně, se vycházející žáci se zájmem o učební obory zúčastnili náborové akce, kterou pořádá SOU Hlušice formou soutěže a ve které si mohou v praxi vyzkoušet řemeslo, o které mají zájem.

POPIS

Devět zúčastněných se mezi 450 soutěžícími neztratilo. Soupeřili v oborech kuchař, automechanik, opravář zemědělských strojů, elektrikář. Jsou to Lukáš Buďárek, Vojtěch Jakl, David Liška, Lukáš Hynek, Jaroslav Polášek, Tereza Korabská a Ladislav Janičo z 9.D, Martin Hofman z 9.C a Dominik Šamko z 8.C.

POPIS

Všem patří poděkování za příkladnou reprezentaci školy. Mezi nejlepšími se blýskli David Liška (5.místo) a Lukáš Hynek (2.místo) jako budoucí opraváři zemědělských strojů. Celá akce žáky velice zaujala, je značným přínosem pro rozvoj řemesel a tak patří dík i pořádající škole.

Mgr. Jiří Čapek

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady