Návštěva na SŠIS ve Dvoře Králové n/L

Ve středu 13. 1. 2016 jsme se ráno sešli na SŠIS. Shromáždili jsme se v aule a počkali na pokyny. Nejprve nám pustili promo video o škole a všech oborech, které bychom zde mohli studovat. Za 2 hodiny programu jsme si vyzkoušeli 6 oborů: aplikovaná chemie, kadeřník, hotelnictví, informatika, kosmetička a cestovní ruch. Dostali jsme kartičku, do které jsme si zapisovali body. Ke kartičkám nám dali i plánek všech budov. Naše první stanoviště bylo na budově cestovního ruchu. Tam jsme poznávali památky, státy a jejich hl. města. V hotelnictví se poznávalo koření a odsypával cukr na odhad hmotnosti. U kosmetiček jsme dostali za úkol poznat, co bylo inspirací pro dané líčení. Také jsme si vyzkoušeli, jaké je to být kadeřníkem. Upletli jsme copy a natočili natáčky. V informatice jsme rozeznávali části počítače. Zapamatovat si 10 chemických pomůcek bylo jednoduché. Rychle jsme šli zpět do auly a zapsali 30 slov, která byla rozmístěna po celé škole. Sečetly se body, vyhlásilo se pořadí a dostali jsme ceny. Díky tomuto programu jsme se seznámili s obory, které škola nabízí, a tím jsme získali další možnost při naší profesní orientaci.

všem organizátorům akce děkují žáci 9.C

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady