Hurá na Bambifest

V Náchodě, jako každý rok, se v květnu pořádala přehlídka volnočasových aktivit Bambifest. V letošním roce se tam vydal ze ZŠ Schulzovy sady nejen pěvecký kroužek Sboráček, ale přidaly se i další třídy 1. stupně.

Sboráček, realizovaný za finanční podpory Královéhradeckého kraje, předvedl své nové vystoupení plné písniček s názvem Hodina přírodovědy.

Hurá na Bambifest

Třída 2.C si připravila pohádku O Koblížkovi po vedením paní vychovatelky Hany Karlovské.

Žáci 2.D paní učitelky Jany Klenovské se prezentovali v převleku ze samých trpaslíků pohybovou scénkou na písničku z filmu Ať žijí duchové.

Hurá na Bambifest

Jako poslední se představily děti z 5.C s pohybově dramatickým vystoupením Hurvínkovy večerníčky, které nacvičily s paní učitelkou Markétou Johnovou.

Po vystoupení všechny děti čekala zasloužená odměna v podobě zábavy, různých soutěží a tvořivých dílen.

Všem se na Bambifestu moc líbilo a při cestě domů přemýšlely, s jakým vystoupením by jely do Náchoda příště.

Mgr. Jitka Krejčí

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady