Pro tisk použijte ikonku tiskárny
v navigačním panelu vpravo nahoře.

Proč právě Dalton na naší škole?

Často se mluví o vzdělávacích programech, které formulují, kam by naše školství mělo směřovat. Každá škola si vytváří vlastní školní plány, a jakákoliv změna znamená měsíce tvrdé práce. K jedné takové změně jsme se rozhodli i na naší škole.

Doba se mění. Dnešní děti umí velmi brzy pracovat s počítačem, s přehledem ovládají počítačové hry, surfují na internetu a jsou již v raném věku velmi sebevědomé. Přesto jsou ale děti, které se těžko přizpůsobují školnímu režimu, mají problémy se soustředěním, jsou hravější a jen s obtížemi se dovedou podřizovat kolektivu a vedení učitele. I proto jsme v letošním školním roce zavedli do hodin běžné výuky prvky daltonského vyučování.

Daltonská škola

Jedná se o metodický způsob výuky, jehož hlavními principy jsou volnost, svoboda, spolupráce, samostatnost, sebehodnocení a zodpovědnost. To vše podporuje žáka k tomu, aby se stal aktivním účastníkem vyučování. Výuka probíhá různou formou v některých třídách na I. stupni. Žáci si sami zvolí obsah výuky, vybírají pořadí jednotlivých úkolů, pomůcky i spolužáky pro spolupráci. Pokud má žák dostatek svobody při práci, učíme ho tím zodpovědnosti, umožníme mu, aby pracoval vlastním tempem a ve vlastním časovém rozvrhu. Ve třídě současně probíhá i množství různých aktivit, která vytváří prostředí, které respektuje výukové návyky všech dětí.

Daltonská škola

Daltonské bloky probíhají jednou týdně či jednou za 14 dní, podle uvážení učitele. Součástí jsou týdenní plány, které zahrnují probírané učivo a umožní žákům plánování samostatné práce. Kromě povinných úkolů mohou pracovat na úkolech volitelných, které většinou podporují jejich kreativitu. Důležitou součástí každého daltonského vyučování je sebehodnocení a vytváření pozitivních vztahů a kontaktů mezi dětmi. Odpadá sezení v lavicích, nabízí prostor pro individuální práci s žáky všech úrovní.

Daltonská škola

Pro nás je důležité, aby žák uměl s učivem pracovat a získané poznatky využít v životě. Snažíme se o to, aby se každý jedinec, který opustí naší školu, uměl rozhodnout, vyhledat informace, diskutovat, řešit problémy, objektivně hodnotit vlastní práci a díky tomu se stát sebevědomou osobností s uplatněním v pracovním i osobním životě. K tomu všemu ho postupně vedeme v některých třídách na 1. stupni i daltonskou výukou.


Více fotografií ve Fotogalerii .


Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady