Krkonoše za odměnu – návštěva obory s jeleny

Jaro zaťukalo na vrátka a poslední sněhová peřina v oboře Lysečiny v Horním Maršově přivítala 45 žáků ze ZŠ Schulzovy sady, kteří sběrem kaštanů a žaludů pomohli zvířátkům přečkat letošní dlouhou zimu.

Krkonoše za odměnu – návštěva obory s jeleny

Krkonoše za odměnu – návštěva obory s jeleny

Každý rok naši žáci pomáhají lesníkům připravit dostatek potravy pro zvěř na zimu. Na podzim letošního školního roku nasbírali 7 145 kg kaštanů a žaludů. Nejlepší sběrači školy se rozjeli právě do přezimovací obory Lysečiny – jedné z 18 obor v Krkonoších. Mohli z horské chaloupky sledovat, jak si jeleni a laně na jimi nasbíraných kaštanech, ale i na senu, řepě a jiných dobrotách pochutnávají. Spatřit stádo 72 kusů lesní zvěře z pouhých deseti metrů bylo pro všechny velkým zážitkem. Pracovníci KRNAPu seznámili děti se životem jelenů a laní v oboře i mimo ni, předvedli různé zvuky zvířat, odpovídali na otázky. Děti si mohly vyzkoušet vábení zvěře, hádaly, komu patří ukázky kožešin a prohlédly si zajímavé zvířecí trofeje.

Krkonoše za odměnu – návštěva obory s jeleny

Děkujeme nejen všem školním sběračům kaštanů a žaludů, ale také jejich rodičům a prarodičům za pomoc. Přesvědčili jsme se, že jejich práce má opravdový smysl.

R. Jonešová, H. Karlovská a J. Paulusová Fišerová


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady