Prvňáčci slavnostně zahájili nový školní rok

Na svůj první den školní docházky naši prvňáčci i jejich blízcí jen tak nezapomenou. Pedagogové jim připravili skutečně slavnostní přivítání.

Za slunečného rána 1. září se na devadesát děvčat a chlapců sešlo za doprovodu svých rodičů na školním hřišti. Tady je přivítaly jako hostesky jejich starší spolužačky a připnuly jim pamětní odznak se symbolem školy – moudrou sovou. Sboráček zazpíval písničku pro dobrou náladu a již přišly na řadu projevy významných hostů. Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který přivezl dětem batohy s vybavením pro bezpečnou cestu do školy, jim popřál úspěch a radost z poznávání. Místostarostka města Alexandra Jiřičková zavzpomínala na svá školní léta a předsedkyně Unie rodičů Lucie Fišerová vyzdvihla spolupráci školy a rodičů.

Prvňáčci slavnostně zahájili nový školní rok

Prvňáčci slavnostně zahájili nový školní rok

Po další písničce třídní učitelky představily všem přítomným své nové žáky a vzápětí se s nimi za doprovodu rodičů vypravily do slavnostně vyzdobených tříd. Tady na prvňáčky čekala řada dalších dárků a překvapení. Trochu unavené, ale s úsměvem a plny dojmů opouštěly děti s rodiči školu, aby se připravily na den příští. Cesta za poznáním začala.

Mgr. Ivan Jugl


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady