Zprávy z modelářského kroužku

V tomto školním roce vstupuje kroužek leteckých modelářů do 5. roku své existence. Pravidelně a s chutí do něj dochází 10 chlapců z 5. až 9. ročníku. Noví členové dostali pro začátek stavebnice malých házecích kluzáků Ferda a Harry . Na stavbě těchto začátečnických modelů si vyzkoušejí základní pracovní postupy a zjistí, jestli se letecké modelářství nestane jejich novým koníčkem. Starší členové kroužku stavějí rádiem řízené modely, především malý motoráček Adam 400 . Pro nejšikovnější je připravena stavba motorového kluzáku Dingo plus , se kterým bude možné reprezentovat školu v nově vznikající kategorii určené pro žáky do 15 let . Kroužek probíhá 2 vyučovací hodiny týdně ve speciální dílně vybavené kvalitním nářadím nejen ručním, ale k dispozici je také stojanová vrtačka a strojní lupínková pilka. Z prostředků školy pravidelně pořizujeme stavební materiál, bižuterii a nezbytná lepidla.

Zprávy z modelářského kroužku

Činnost v kroužku má i praktickou část, tedy létání s modely. K tomu máme k dispozici starší darovaný model kluzáku s motorem o rozpětí 2,5 m, na kterém se chlapci učí řídit model systémem učitel – žák. Ten spočívá v tom, že žákovský vysílač je kabelem propojený s učitelským a při vzniku kritické situace může učitel rychle převzít řízení. Po zvládnutí celého letu ve „dvojím řízení“ jsou připraveny cvičné modely z EPP (hmota podobná polystyrénu, ale odolnější) pro první samostatné starty. Pak si již může mladý pilot vzít svůj vlastní model a vzlétnout bez obav z jeho rozbití. Základní vybavení – RC soupravy, elektromotory, regulátory, baterie mají členové kroužku k dispozici, takže jejich rodiče nemusí hned investovat do nákupu věcí, které by mohly zůstat nevyužité.

Se začátkem kroužku v tomto školním roce jsme dostali od Aeroklubu Dvůr Králové n. L. nabídku využívat letiště ke schůzkám kroužku pro létání s modely. Tuto možnost jsme přivítali a využili při posledním letovém odpoledni, které nám letošní podzim poskytl. Krásně jsme si zalétali. Od jara, až vstoupí v platnost letní čas, se budeme na letišti vždy v pátek odpoledne za příznivého počasí scházet pravidelně. Prostředí letiště s velkými letadly na blízku bude jistě chlapce motivovat nejen k leteckému modelářství, ale také k zájmu o letectví a v budoucnu k členství v Aeroklubu. Nakonec, mnozí úspěšní piloti začínali v mládí u leteckých modelů.

Zprávy z modelářského kroužku

V tomto období, kdy se nedá létat, se členové kroužku podílejí na propagaci své činnosti. Příležitost k tomu dostali v sobotu 11. listopadu během školní akce S Martinem na bílém koni. V učebně fyziky si příchozí děti mohly s pomocí chlapců z kroužku slepit papírové letadélko, vyzkoušet řízení modelu prostřednictvím simulátoru na počítači nebo prohlédnout vystavené modely. Tyto aktivity se setkaly s velkým zájmem. Několik dětí projevilo na simulátoru svůj talent k ovládání modelu, takže o budoucnost modelářského kroužku na ZŠ Schulzovy sady se jistě nemusíme obávat.

Mgr. Petr Pavelka, vedoucí kroužku


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady