Volba povolání v devátém ročníku

Žáci devátých ročníků mají před sebou nelehký úkol – vybrat si obor dalšího studia a střední školu, na které budou od září pokračovat v přípravě na budoucí povolání. Snažíme se jim jejich rozhodování usnadnit různými způsoby.

V 1. pololetí věnujeme jednu hodinu týdně v rozvrhu devátých ročníků volbě budoucího povolání. Hodiny naplněné informacemi, poznávacími testy a dalšími aktivitami jsou doplňovány i návštěvami učitelů nebo studentů z různých středních škol.

V říjnu jsme s deváťáky navštívili Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů v Trutnově, kde se seznámili se širokou nabídkou možností středoškolského vzdělávání a také budoucího zaměstnání.

Nezapomínáme ani na rodiče. Pro ně jsme připravili na webových stránkách školy přehlednou prezentaci o celém průběhu přijímacího řízení, zároveň jsme rodiče informovali na listopadových třídních schůzkách, kde je kromě výchovných poradců oslovilo i sedm zástupců středních škol z okolí.

Účastníme se také různých aktivit, které střední školy nabízejí pro zájemce z řad žáků základních škol. A tak koncem září odjela dvě čtyřčlenná družstva na Přírodovědný víceboj do SŠ v Hořicích, kde družstvo ve složení Johana Chroboková, Andrea Sommerová, Jana Fléglová a Magdalena Pochylá získalo 1. místo. Začátkem prosince se 17 žáků zúčastnilo soutěže "Já už to znám, umím" na SŠ v Novém Bydžově, kde soutěžili jednotlivci v různých odvětvích. Nejvýraznějšího umístění dosáhla Žaneta Horáčková, která v oboru cukrář obsadila 3. místo. Zatím poslední soutěž se konala v polovině prosince na SŠIS ve Dvoře Králové n. L., kde na Vánočním chemickém turnaji soutěžila naše dvě tříčlenná družstva. Družstvo ve složení Veronika Mertlíková, Michaela Hrnčířová a Adéla Šebková obsadilo 1. místo.

Vánoční chemický turnaj

V předvánočním týdnu využijeme nabídky místních středních škol pro žáky osmých a devátých tříd. Prožijí vždy dopoledne naplněné různými aktivitami v rámci Projektového dne na Gymnázium a Technického dne na SŠIS.

Mgr. Alena Zlámalová

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady