Společné poznávání přírody 2.C a 2.D

V pondělí 16. 10. druháci naší školy společně poznávali přírodu. V úvodu projektového vyučování žáci pozorně naslouchali besedě o houbách. Přednášející paní Balzerová měla pro děti připravené nasbírané houby, plakáty, knihy a pracovní listy. V dalších úkolech děti pracovaly ve skupinách. Poznávaly stromy, luštily rébusy, vyráběly podzimní dekorace. Žáci se seznámili s tandemovou výukou a zároveň procvičovali učivo o přírodě formou Daltonské výuky.

Společné poznávání přírody 2.C a 2.D

Závěrem nechyběla procházka s pohybovou hrou a poznáváním přírodnin v blízkém okolí naší školy. Žákům druhých tříd se projektové dopoledne moc líbilo a těší se na další společnou práci.

třídní učitelky Mgr. Iva Kwiecienová a Mgr. Zuzana Růžičková


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady