Přírodopis učili odborníci ze zoo

Ve výhodu pro žáky se podařilo přetavit dlouhodobou nepřítomnost zkušené učitelky přírodopisu. Díky pochopení ředitele ZOO Dvůr Králové MVDr. Přemysla Rabase se vyučování v listopadu a prosinci ujali dva její pracovníci, Mgr. Markéta Grúňová a Ing. Tomáš Hajnyš, oba kvalifikovaní pedagogové. Ocenění si zaslouží jejich ochota a srdnatost, s jakou se pustili do výuky. Své nové role zvládli na výbornou. Žáci s nimi absolvovali exkurze v zázemí zoologické zahrady, viděli ve škole ne právě běžné exponáty, slyšeli mnoho zajímavých informací i osobních zkušeností a zážitků obou "vypůjčených učitelů".

Přírodopis učili odborníci ze zoo

"Naběhané kilometry mezi zoo a Schulzovými sady se díky žákům a jejich zápalu vyplatily. Moc jim za to děkuji." řekla Markéta Grúňová

Přírodopis učili odborníci ze zoo

"Učení žáků mi přirostlo k srdci a každodenní kontakt s nimi mi bude chybět. Tato spolupráce byla výhodná i pro zoo – výukové programy teď můžeme "ušít" více na míru pro potřeby jednotlivých ročníků školy." - Tomáš Hajnyš

Mgr. Ivan Jugl

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady