Anketa – zvonění

Během třetího lednového týdne proběhla na pracovišti A anketa, jejímž tématem bylo školní zvonění. Získali jsme 53% odpovědí od pedagogů, 96% od žáků 1. stupně a 29% od žáků 2. stupně. Žáci 1. stupně vyplňovali papírové anketní lístky, v nejnižších třídách sestavili společnou odpověď s paní učitelkou. Pedagogové a žáci 2. stupně měli možnost odpovídat na internetu prostřednictvím systému Bakaláři. Žáci 1. stupně byli spíše pro zvonění, na 2. stupni převážilo nezvonit stejně jako mezi učiteli. Po projednání výsledků v pedagogické radě padlo rozhodnutí ponechat v pokusném ověřování na budově A do konce školního roku zvonek vypnutý. Přispěla k tomu i ta skutečnost, že se šest tříd 1. stupně (2. A, B, 3. A, B, 4. A, B) v březnu dočasně stěhuje na pracoviště v Komenského ulici kvůli realizaci projektu rekonstrukce budovy.

Mgr. Ivan Jugl

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady