Kde se inspirovat ve výběru budoucího povolání.

Proč se hlásit na tu kterou střední školu? Kde a jak se potom uplatnit? To jsou otázky, které si kladou žáci základních škol, a často netuší, kam směřovat své další kroky po ukončení povinné školní docházky. Velice rádi by absolvovali nějaké exkurze v provozech, aby poznali, jak a kde se uplatnit po případném ukončení studia, kam, na jaký obor a proč si podat přihlášku v 9. ročníku základní školy.

Letos přišla královédvorská MAS s nápadem uskutečnit exkurzi ve firmě Karsit Agro, a.s., Dubenec. Kantoři ihned zareagovali a projevili zájem se akce zúčastnit. Žáci ZŠ Schulzovy sady odjeli dne 24. dubna autobusem do Dubence, tam si prošli stáje, dozvěděli se spoustu věcí o živočišné výrobě, o technické vybavenosti firmy, ale i o rostlinné výrobě. Dále se děti přemístily do moštárny a sušárny ovoce a zeleniny. Následovala projížďka autobusem, kdy starosta Dubence, pan Huňat, mluvil velice pěkně a srozumitelně o pozemkových úpravách v okolí obce. Žáci měli možnost vidět nově vysazené koridory pro migraci zvěře i jámy sloužící k zadržování vody v krajině, tzv. suché poldry. Dozvěděli se mnoho o pohybu vody v krajině a o možnostech, jak člověk může tento jev usměrňovat. Se zajímavými poznatky odjížděli všichni zpátky do školy, do lavic... Kéž by takových exkurzí bylo více!

Karsit Agro Dubenec

Karsit Agro Dubenec

Chtěla bych za naše děti poděkovat zástupcům MAS, paní Procházkové a .........., které se podílely na skvělé organizaci akce, zástupcům firmy Karsit Agro, a.s. za umožnění prohlídky objektu, děkujeme též za ochutnávku produktů, jogurtů a sýrů. Děkujeme starostovi obce Dubenec za odborný výklad o pozemkových úpravách. Celá akce byla financována z prostředků Programu rozvoje venkova, z fondů EU.

Doufejme, že se nám v budoucnu podaří domluvit další exkurze, stejně zdařilé a přínosné, jako byla tato.

za tým učitelů Mgr. Jitka Baudischová


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady