Poděkování za poučné výstavy

V měsíci říjnu a listopadu probíhala v rámci oslav založení Československé republiky v našem městě spousta zajímavých akcí. Jednou z nich byla výstava s názvem Poslední císař – první prezident, kterou pořádal pan Josef Langfelner s místní farností. Na této výstavě, která byla v kostele sv. Jana Křtitele, jsme se se žáky dozvěděli spoustu informací o zániku Rakouska-Uherska a vzniku nové republiky, návrhy československé vlajky, složení první vlády a dokonce si děti zkusily sestavit dva velice zajímavé kvízy, které celou výstavu doplnily. Ve skupinách žáci spojovali jména s fotografiemi československých osobností a přiřazovali k mapám našeho území státní znaky a vlajky, jak se vyvíjely až do současnosti. Pan Langfelner nás také informoval o nedávno publikovaných faktech o Edvardu Benešovi.

Poděkování za poučné výstavy

Druhou výstavu pořádal pan Jiřička v místním DDM. Na ní jsme se průřezem dějin seznámili se zlomovými okamžiky v letech zakončených osmičkou. Výstava byla obsáhlá, od nejstarších dějin země až po výhru našich hokejistů v japonském Naganu.

Obě výstavy byly pro žáky velkou inspirací v projektu První republika, který proběhl v naší třídě 5. A ZŠ Schulzovy sady. Touto cestou oběma pořadatelům děkujeme.

Mgr. Eva Malichová

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady