Přípravy na adventní jarmark:

Na začátku školního roku jsme navštívili pobočku České spořitelny, kde jsme se dozvěděli vše důležité o projektu "Abeceda peněz". V prostorách spořitelny jsme se různými aktivitami seznámili s provozem banky. S nadšením jsme se začali připravovat na adventní jarmark, který se bude konat 4.12.

Abeceda peněz

Abeceda peněz

V hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy jsme tvořili, tvoříme a ještě tvořit budeme. Ve čtvrtek 24.10. nás ve třídě navštívili zaměstnanci České spořitelny. Nejprve jsme se pochlubili hotovými výrobky. Poté se dvě dámy a dva pánové usadili do lavic a pomohli nám vyrobit zimní věnec. Dokonce jsme je přemluvili, aby si s námi napsali slepou mapu krajů České republiky. Zvládli to na jedničku s hvězdičkou. Společně strávené dopoledne bylo super.

Abeceda peněz

žáci 4.D a třídní uč. Z. Růžičková


Více fotografií ve Fotogalerii .

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady