Odborníci z praxe pravidelně ve výuce přírodopisu

Novinkou pro tento školní rok je pravidelná účast odborníků z praxe v hodinách přírodopisu. Umožňuje to v současnosti školou realizovaný projekt Podpora výuky na ZŠ Schulzovy sady II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V září navštívil třídy 7.A a 7.B Mgr. Josef Hotový, pracovník Muzea východních Čech v Hradci Králové. Přinesl exponáty ryb, které si žáci mohli prohlédnout. Měli možnost určovat jednotlivé druhy ryb, a to jak podle obrázků, tak i podle lihových preparátů. V říjnu přišel pan magistr opět a tentokrát s sebou přinesl praktické ukázky zástupců hmyzožravců, hlodavců a lasicovitých šelem. Všechny exponáty si žáci 8.A, 8.B, ale i žáci pátého ročníku, kteří si vybrali volitelný předmět přírodovědná praktika, mohli pořádně prohlédnout a osahat. Kromě toho se dozvěděli i mnoho zajímavostí o jednotlivých živočišných druzích. Tyto hodiny se žákům velice líbily a těší se na další překvapení, která je ještě v tomto školním roce budou čekat. Chtěla bych tímto také poděkovat Mgr. Josefu Hotovému za spolupráci, vstřícnost a ochotu, bez nichž by se tyto hodiny nekonaly.

Mgr. Pavlína Fléglová

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady