Tablety ve výuce

Naše škola udělala se začátkem nového školního roku další krok k modernímu vyučování. Z prostředků Operačního programu Věda, vývoj a vzdělání jsme pořídili 40 tabletů Apple iPad pro žáky a 5 tabletů pro učitele. Učitelům se tak poprvé dostává do rukou možnost poskytnout v běžných učebnách při běžných hodinách každému žákovi dotykové interaktivní zařízení připojené k modernizované školní WiFi síti. Díky tomu mohou žáci individuálně vyhledávat informace na internetu, pracovat s výukovými aplikacemi a prokazovat získané znalosti v různých online kvízech a testech. Tablety zatím nacházejí největší uplatnění v hodinách anglického jazyka, českého jazyka, fyziky, přírodopisu a informatiky. Do budoucna bychom si přáli, aby žáci používali tablety i v dalších, zejména naukových předmětech.

Mgr. Petr Pavelka

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady