Výročí – nevýročí

Devátého března uplynul právě rok, kdy se konala slavnostní prezentace dokončeného projektu rekonstrukce budovy A ZŠ Schulzovy sady. Připravovaný den otevřených dveří s bohatým programem se však již nekonal. Následujícího dne byl poprvé vyhlášen zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s epidemií Covidu 19 a 11. března byla škola ztichlá a prázdná.

Během uplynulého roku jsme opakovaně doufali, že přijde příležitost a provedeme všechny zájemce novými odbornými učebny, ukážeme jim školní poradenské pracoviště, svezeme výtahem zajišťujícím bezbariérovost, pochlubíme se novým zázemím, moderním vybavením a zajímavými učebními pomůckami. Taková situace nenastala. A tak nová učebna fyziky, chemická laboratoř, přírodovědná posluchárna nebo jazyková učebna stále, opravdu jako nové, čekají na naplnění svého poslání.

V této zvláštní době prostory školy často připomínají spíše rozhlasové studio nebo televizní režii. Poskytují učitelům zázemí pro distanční vzdělávání a on-line hodiny. A proto jenom nová serverovna jede celý čas na plný výkon.

Připomeňme si, jak celá stavba probíhala, ukažme si díky fotografiím původní stav i současnou podobu rekonstruovaných prostor, které se těší na své žáky.

Fotosmyčka IROP

Mgr. Ivan Jugl

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady