Zvládli jsme to!

Pondělní ráno 12. dubna bylo mimořádné.

Většině zaměstnanců školy zvonil budík již kolem páté. Před šestou sami absolvovali test, aby vzápětí mohli přivítat ranní ptáčata ve školní družině. Aby vše plynulo dobře, absolvovali učitelé a vychovatelky celý program společně.

Před půl osmou již všichni vyhlíželi příchozí, žáky osmi tříd prvního stupně. Ty čekalo přivítání, instruktáž a nově také testy. Prvotní obavy rázem rozplynuly a prvňáčci hlásili Zvládli jsme to!

Zvládli jsme to!

Propukla skutečně dobrá nálada plná úsměvů, vyprávění a radosti z pobytu ve škole. Tak nezapomeňme na budík opět 19.4.

Mgr. Ivan Jugl

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady